Corona Maatregelen

Geachte client,

Vanaf maandag 18 mei zal ik mondjesmaat weer cliënten gaan ontvangen in mijn praktijk. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden zal ik voornamelijk proberen de cliënten in te plannen die afspraakblokken van meerdere uren kunnen maken. Dit om het aantal wisselingen van cliënten per dag zo minimaal mogelijk te houden.

Het inplannen van de afspraken en nader bericht vindt plaats in de tweede helft van deze week (week 20).

In mijn praktijk volg ik de minimale richtlijnen van het RIVM, zoals deze zijn uitgewerkt voor contactberoepen. Dit zijn tevens de richtlijnen van het protocol zoals deze door mijn beroepsvereniging is opgesteld. Zo kan ik op zorgvuldige en verantwoorde wijze de sessies gaan hervatten.

Algemene regels:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Vermijd onnodige contacten zoveel mogelijk

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor u en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten per dag tot een minimum wordt beperkt; kom zo veel mogelijk stipt op tijd zodat u geen gebruik hoeft te maken van de wachtkamer.
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner, broertjes en zusjes thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en berg uw noodzakelijke spullen, weg in uw tas of jaszak. Kinderen dienen hun eigen speelgoed, boekjes etc. mee te nemen.
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep; U wast ook uw handen direct na binnekomst.
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt; Echter is mijn werk praktisch niet uit te voeren op afstand.
  Ik stel het op prijs als u gebruik maakt van een mondkapje o.i.d., dit is niet verplicht, de voorafgaande vragenlijst sluit al veel risico uit. Zelf maak ik gebruik van een mondkapje of facial screen als ik noodzakelijk in de buurt van het gezicht moet werken. Ik zal zo min mogelijk praten tijdens de behandeling, mocht dat noodzakelijkerwijs wel nodig zijn zal ik gebruik maken van mijn facial screen.
 • In uitzonderlijke gevallen is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaal aantal vergoedingen;
 • Tijdens het maken van de afspraak, of een dag voorafgaand aan de afspraak stel ik een aantal vragen waardoor ik weet of behandelen veilig kan; Ik heb hiertoe een vragenlijst die ik telefonisch met u zal door nemen.
  Deze vragenlijst heb ik hieronder toegevoegd.
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken.
  Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht. Indien bij aanvang van de afspraak zichtbare verschijnselen zijn waar te nemen gaan de sessie niet door..

Telefonische vragenlijst
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking? Ja / Nee Indien een van de vragen met ‘Ja’ is beantwoord dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven. Indien alle vragen met ‘Nee’ zijn beantwoord dan de volgende vragen stellen om te kijken of er behandeld kan worden en of een verdere anamnese noodzakelijk is.
7. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee a. (neus)verkoudheid, of loopneus; b. keelpijn; c. hoofdpijn met onbekende oorzaak; d. moeheid met onbekende oorzaak; e. diarree of buikklachten met onbekende oorzaak. Indien vraag 7 met ‘Ja’ beantwoord is dan is een behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt. Indien de vraag met ‘Nee’ beantwoord is dan is behandelen toegestaan.