Tarief

Afhankelijk van uw zorgverzekering kan een gedeelte van de kosten worden vergoed door uw zorgverzekering. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar. Ik ben aangesloten bij de BATC als natuurgeneeskundig therapeut.

BATC beroeps registratie nr: BR-02818
AGB praktijkcode: 90064914 (98102996 WMO)
AGB persoonlijke code: 90105632
Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB .1806.2409
Kamer van Koophandel nr.: 62968947

Afhankelijk van de gemeente en de problematiek kunnen behandelingen regelmatig vanuit PGB kan worden vergoed.

De kosten van de sessie dienen direct na de behandeling te worden voldaan. Er is een mogelijkheid om met pin te betalen (voorkeur).

Een sessie van een uur adviseer ik meestal bij kleinere kinderen. Voor volwassenen plan ik bij voorkeur twee uur in. In overleg kan er ook 1,5 uur worden ingepland. 1,5 uur is meestal net te kort om de extra dingen te doen die vaak toch nodig zijn om het effect van de behandeling vergroten. Een en ander is afhankelijk van de klachten waarvoor u komt. Mijn ervaring is ook dat bij de keuze voor langere sessies het totaal aantal behandelingen vaak aanzienlijk verminderd.

Als u een afspraak heeft gemaakt, reken ik op uw komst. Lukt het niet om uw afspraak na te komen, geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan mij door. Dan kan ik misschien nog iemand anders helpen. Bel in ieder geval 24 uur voor de geplande afspraak, anders ben ik genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd voor de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Wachttijd en wachtlijst: Afhankelijk van de lopende trajecten kan het voorkomen dat het niet lukt om op korte termijn een afspraak in te plannen. Op dit moment is er een wachtlijst. Als u zich op de wachtlijst wilt laten plaatsen kunt u een mail sturen met uw naam en telefoonnummer. Ik neem dan eventueel contact met u op voor eventueel verdere informatie of zend u direct een registratieformulier voor de wachtlijst.

Voor behandeltrajecten op lokatie, intensieve trajecten, afwijkende tijden en overig maatwerk gelden andere tarieven. Hierover kunt u contact met me opnemen.

Voor lopende trajecten gelden individuele afspraken met betrekking tot de bestaande tarieven.

Sessietarief per 1 april 2019
1 uur  €  100,–
2 uur (specifieke traumabehandeling/volwassenen)  €  175,–
Verslaglegging tegen uurtarief:
eventuele verslagen, behandelplannen, en motivatie voor pgb-aanvraag declareer ik tegen uurtarief. Dit kan bij toekenning van het pgb achteraf verrekend worden.
 Reiskosten  € 0,35 per kilometer en werkelijke reistijd tegen uurtarief